www.TOTALITA.cz

souvisejicí literatura

Petr BLAŽEK:
Paraf (PARalelní Akta Filozofie)

Hlavním tématem knihy je obsah časopisu Paraf, který se v druhé polovině 80. let věnoval jako jediné české samizdatové periodikum systematicky filozofii.


Hlavní roli při vydávání Parafu měli signatáři Charty 77 Václav Benda a Radim Palouš, rozmonožování časopisu zajišťoval Ivan Chvatík. Na jeho stránkách publikovaly desítky autorů z domácího i exilového prostředí, časopis také přinášel překlady textů zahraničních autorů či recenze vydaných publikací. V letech 1985-1989 vyšlo celkem deset čísel.


V úvodní studii, rozhovorech a příloze této publikace jsou popsány jeho redakční příprava, výroba a distribuce. Pozornost je také věnována formální podobě, tematickému a autorskému zaměření časopisu či jazykovým sporům, jež s jeho vydáváním souvisely.


Důležitou součástí této publikace je CD nosič, kde jsou dostupná v elektronické podobě faksimile všech čísel časopisu Paraf.


nakladatel:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006, 109 stran + CD


další informace:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

související texty:

normalizace


souvisejicí literatura - úvodní strana

autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.