www.TOTALITA.cz

souvisejicí literatura

Vladimír BYSTROV:
Sovětská brutální svévole a československý ustrašený zajíček

Kniha českého novináře a odborného spisovatele se pokouší o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z roku 1945. Zabývá se analýzou faktů a historických i politických souvislosti akcí sovětské NKVD, která po skončení druhé světové války odvlekla řadu československých občanů do internačních táborů a gulagů v SSSR a jejich současná reflexe.


Aktivita vojsk NKVD na území Československé republiky od okamžiku příchodu Rudé armády v závěru druhé světové války zaskočila celou naši tehdejší společnost včetně komunistů. Neboť ani ti neočekávali tuto zcela veřejnou demonstraci sovětské nadvlády nad budoucím vývojem v zemi svého dosavadního spojence. Nikdo se neodvážil přiznat si, že Československo obnovené po druhé světové válce je pouhou iluzí, loutkovým útvarem a jeho občané mají znovu pramálo svobod.

Dodnes jen obtížně připouštíme, že politická reprezentace poválečné Československé republiky, poslušna zájmů Sovětského svazu, byla stejně kolaborantskou, jako byli politici předtím reprezentující okupační správu dosazenou po devětatřicátém Němci. A i ona byla spoluviníkem osudu našich spoluobčanů, odvlečených tehdy orgány NKVD a deportovaných do sovětských internačních táborů a pekla gulagů, odkud většinou nebylo návratu.
Vědecký recenzent PhDr. Oldřich Tůma, PhD.


nakladatel:

Euroslavica, Praha 2009, 316 stran


ISBN:

978-80-85494-85-3


další informace:

www.kosmas.cz

související texty:

osvobozování Slovenska


souvisejicí literatura - úvodní strana

autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.