www.TOTALITA.cz

souvisejicí literatura

Tomáš BURSÍK:
Přišli jsme na svět, aby nás pronásledovali.
Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961

V této knize se autor na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu.


Hovoří o hromadném nasazení vězňů v uranovém průmyslu, o diferencovaných přídělech potravy, uplatnění odměn a trestů v závislosti na pracovním výkonu odsouzeného.


V mnoha věcech se komunistická diktatura v ČSR „přiučila“ od svého pokrevního bratra – nacistického režimu v sousedním Německu.


nakladatel:

Dokořán, Praha 2006, ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, 368 stran


ISBN:

978-80-87211-22-9


další informace:

www.kosmas.cz

související texty:

Gulag


souvisejicí literatura - úvodní strana

autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.