www.TOTALITA.cz

období normalizace
úkoly v oblasti armády, bezpečnosti a brannosti

"Hlavním úkolem je objasňovat vojenskou, bezpečnostní a brannou politiku strany, zobecňovat a rozšiřovat nejlepší zkušenosti při zvyšování připravenosti ČSLA při ochraně socialistických vymožeností a veřejného pořádku a při branné výchově obyvatelstva.


V pořadech o armádě přispívat k tomu, aby příslušníci armády aktivně a iniciativně plnili 'Rozkaz ministra národní obrany ČSSR pro přípravu vojsk' a 'Směrnice ministra národní obrany ČSSR a náčelníka HPS ČSLA pro stranicko-politickou práci v ČSLA'. Pokračovat v realizaci usnesení PÚV KSČ 'O zvýšení úrovně branné propagandy a účinnější popularizace ČSLA ve společnosti'.


Napomáhat k dalšímu prohlubování rysů socialistické morálky v činnosti vojáků, upevňování soudružských vztahů, kolektivismu a vědomí nenarušitelnosti požadavků vojenské přísahy, zákonu, ustanovení řádů a předpisů.


Podílet se na zlepšování vztahu mládeže k vojenské službě a probouzet v mladých lidech zájem o studium na vojenských školách.


Napomáhat k upevňování družby příslušníků ČSLA se Sovětskou armádou a armádami ostatních států Varšavské smlouvy.

Popularizovat činnost SNB, Svazu požární ochrany i Pomocné stráže VB a získávat diváky k aktivní spolupráci v boji proti trestné činnosti, k dodržování socialistických vztahů mezi lidmi a k majetku lidu, k občanské kázni a disciplíně.


Popularizovat činnost vojsk Ministerstva vnitra a náročnou činnost příslušníků Pohraniční stráže a ochrany státních hranic.


Pěstovat u diváků vědomí nutnosti obrany socialismu.


Objasňovat složitost a rozporné tendence vývoje současné mezinárodní vojensko-politické situace a pokusy našich nepřátel o narušování socialismu.


Odhalovat reakční a protilidovou podstatu imperialismu, jeho vnitřní a zahraniční politiky.


V roce 1983 připravit do celostátního vysílání Azimut, Maják, Kompas, publicistické a dokumentární pořady, slavnostní a zábavné pořady, FKÚ pátrá, CO hlásí, Přílohy Televizní novin, Lístky z vojny, dále komentáře, zprávy a reportáže v Televizních novinách a Aktualitách."související texty:

úkoly v oblasti armády, bezpečnosti a brannosti

ukázky z tvorby ÚRABB (1983)


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.