www.TOTALITA.cz

období normalizace
úkoly publicistické a dokumentární tvorby

"Hlavním úkolem je objasňovat závěry politiky strany vycházející ze závěrů XVI. sjezdu KSČ a dalších zasedání ÚV KSČ. Zaměřit veškerou publicistickou a dokumentární tvorbu k tomu, aby diváci pochopili naše současné potřeby a úkoly v širších společenských souvislostech nejen z hlediska dneška, ale i budoucího vývoje.


Největší pozornost věnovat ekonomické a vědeckotechnické propagandě.


V propagandě vnitřní politiky strany zejména objasňovat růst významu vedoucí úlohy KSČ v současné etapě budování rozvinutého socialismu. Popularizovat rozvoj našeho politického systému a rozšiřování socialistické demokracie.


Věnovat pozornost formování osobnosti socialistického člověka, jeho vztahu ke společnosti a jeho internacionalistického cítění.


V propagandě kulturní politiky strany popularizovat významné události a výsledky naší kultury a umění, objasňovat pozitivní vztah naší společnosti k rozvoji národní kultury a k hodnotám kulturního dědictví.

Připravit pořady k hlavním politickým, kulturním a historickým výročím roku, zejména 35. výročí Února, 30. výročí ČST, 80. výročí KSSS, 100. výročí Národního divadla.


Účinněji reagovat na nepřátelskou propagandu a ideologickou diverzi v kontrapropagandistickém cyklu Kde je pravda.


Prostřednictvím dokumentárních pořadů uvádět na obrazovku pravdivý obraz naší současnosti a jejích hrdinů, předních pracovníků, vědců, politiků a umělců.


V dokumentární tvorbě s historickými tématy aktualizovat dějinná poučení."související texty:

úkoly publicistické a dokumentární tvorby

ukázky publicistické a dokumentární tvorby


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.