www.TOTALITA.cz

období normalizace
dramatická tvorba - výrobní tématika

Kdo je vinen

Inscenace přináší řadu kritických pohledů na nešvary ve výrobních podnicích: na špatné plánování, špatný materiál, práci atd.


Mladý inženýr Navrátil souhlasí s návrhem vedení továrny, aby se v zájmu splnění plánu prodloužila doba provozu vysoké pece o 11 dní. Při její generální opravě pak padající výzdiva zraní jednoho dělníka a druhý zemře. Kdo je vinen? Proč musel podnik přistoupit na chybné řešení? Proč nastal skluz v plánu? Jedna pec musela být předčasně vyřazena, protože byla vyzděna nekvalitními cihlami, nedodržení termínu v dodávkách uhlí zavinilo skluz v plánu, továrna dva měsíce nejela na plný výkon. Úskočný podnikový právník ve snaze zbavit se zodpovědnosti zatají existenci nového bezpečnostního předpisu, který inženýr Navrátil dodržel. Vyšetřujícím orgánům naopak předal starý a před soudem jako jediný viník stojí jen Navrátil. Předsedovi dílenské stranické organizace, mladému právníkovi a dělníkům se však podaří odhalit podvodné machinace a inženýr Navrátil je zproštěn viny.


* scénář Lumír Dvořák - režie Jaroslav Hužera
- premiéra 1973
Dlouhá cesta

Televizní film o stavbě tranzitního plynovodu Družba.


* scénář Viktor Dusil - režie Jaroslav Hužera
- premiéra 1974
Taková tečka na mapě

Příběh se odehrává na stavbě dálnice Praha - Brno. Po vojně sem přichází Honza Chovanec, vyučený pekař, aby tu vydělal peníze na manželství. Prožívá tu úspěchy i neúspěchy. Poznává dobré dělníky i bulače.


* scénář Roman Ráž - režie Jaroslav Hužera
- premiéra 1975

Kdo hledá najde

Ředitel na výrobu praček při reklamaci zjistí, že výrobky jeho závodu jsou defektní. Chce poznat příčiny a zjistí, že závod podceňuje výrobu praček a snaží se přejít na výrobu klimatizačních zařízení. Výroba praček se odbývá, kvalitní jdou na export a nekvalitní na vnitřní trh. Zákazníci se beztak o ně perou. A všem v továrně - vedoucím i dělníkům jde hlavně o prémie. Navíc, náměstek bere fingované honoráře a dodává klimatizace tam, kde dají úplatek. Ředitel s hrůzou zjišťuje, že je to běžná praxe. Kdo maže, ten jede. Tvrdá opatření a požadavek, aby dělníci opravili nedostatky mimo směnu a zadarmo naráží na odpor.


Nakonec je ředitel na pokraji kapitulace a rozhoduje se pro odchod do důchodu. Ale dělníci, zejména z popudu penzisty Štolby, kterého chce náměstek ze závodu vyhodit si uvědomí oč vlastně jde. Přesto, že si odhlasovali, že opravy zadarmo dělat nebudou, nastoupí spolu s ředitelem na sobotní a nedělní směnu, aby odčinili své lajdáctví. Ředitel stáhne žádost o odchod do důchodu, odhalí nepoctivost svého náměstka a vrátí závodu čest a kvalitu práce.


* scénář Lumír Dvořák - režie Jaroslav Hužera
- premiéra 1975

Služební cesta

Hra o prvních zkušenostech mladého člověka při vstupu do zaměstnání. Autor vykreslil zajímavé lidské typy a zdůraznil nutnost otevřených vztahů na pracovišti.


Mladá ekonomka Jiřina se při kontrole stavby, kde je zaměstnána, dopustí ve zkušební lhůtě drobné chyby a někteří pracovníci se toho snaží využít, aby zakryli závažné nedostatky ve vlastní práci. Problémů Jiřiny si všimne starší, zkušený a poctivý pracovník Tureček a pomůže jí nejen se rehabilitovat, ale znovu najít důvěru v lidi a ve vlastní práci. Tureček si uvědomuje nebezpečí lhostejnosti, která v podobných případech ohrožuje nejzákladnější hodnoty, vytvářející každý pracovní i lidský kolektiv.


* scénář Ladislav Langpaul - režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1981
Kdo si hraje nezlobí

Satirická komedie situovaná do továrny na hračky je pokusem humorně se podívat na naše výrobní nedostatky.


Vedoucí zásobování Tesař plní své úkoly s krajním nasazením. Zbytečně, protože řídící mezičlánky - hlavní koordinátor Vaněk aspirující na funkci náměstka a pomocník Pokora, nedokázali vytvořit perspektivu systému řízení a spoléhají na Tesaře, jeho schopnosti a na vlastní moc. Tesař relaxuje tím, že píše do šuplíku výpovědi. Dostává dokonce dvakrát přidáno, protože koordinátoři této dezorganizace vědí, kdo je zachraňuje.


Pokora je zanícený do vymýšlení hraček. Je to člověk, který musí dělat hlouposti, protože je na nesprávném místě. Situace vrcholí, když nejsou zkoordinovány cívky do vrtulníků. Vaněk se pokusí udeřit, ale končí neblaze. Pokora se vrátí na své místo do návrhárny a Tesař říká poslání hry: kdo nezlobí, nemá tu co dělat. Je v tom morálka příběhu, protože zatímco on zlobil, ti druzí intrikovali.


* scénář Vlastimil Nesrsta - režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1982
Závazek


Jedna z vítězných her z televizní soutěže mladých autorů z prostředí velké stavby. Posláním hry je, že člověk, který nese zodpovědnost před společností i sám před sebou, nemůže za žádných okolností tento úkol zradit. Hrdinou hry je předseda podnikového výboru SSM.


Na stavbě Gigantu spadl jeřáb a mládežnický kolektiv montérů vyhlásil závazek, aby nezaviněné zpoždění dohnal. Jeden montér na konstrukci usnul a vážně se zranil. Spoluodpovědným se stává i předseda podnikového výboru SSM Rýgl. To je prehistorie hry, která začíná v okamžiku, kdy Rýgl nastupuje do téže funkce na Premontě. Generální ředitel chce, aby znovu zorganizoval závazek, který má dohnat zpoždění stavby. Rýgl souhlasí, ale ukáže se, že tentokrát má závazek zakrýt machinace s fakturami, zaviněné vedením podniku. Rýgl to chce veřejně oznámit, ale složitá soukromá i podniková situace a komplikované vztahy ho nakonec donutí, aby mlčel. Věc se nakonec stejně neutají a Rýgl a ostatní viníci nesou plnou zodpovědnost. Rýgl si uvědomuje chybu, ale nezatrpkne a v dalším životě poctivě a nekompromisně plní povinnosti.


* scénář Pavel Čírtek - režie Jiří Adamec
- premiéra 1985
(Noticky a obsahy pořadů jsou dobové)související texty:

jednotlivé směry dramatické tvorby

výrobní tématika

pracovní, společenské a osobní konflikty

ozbrojené složky

historie dělnictva a komunistické strany

protifašistická

protizápadní

protimilitaristická

sociální bída kapitalismu

útoky západních rozvědek na socialistické zřízení

účelově zkreslující historii


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.