www.TOTALITA.cz

období normalizace
dramatická tvorba - pracovní, společenské a osobní konflikty

Plná bílá čára

Konfrontace příslušníků dvou generací, kteří mají jedno společné: dopouštějí se chyb a omylů ve chvíli, kdy svůj osobní zájem povyšují nad zájmy celku.


Hrdina příběhu inženýr Bříza, známý jako charakterní, poctivý a svědomitý pracovník, zastupuje nemocného ředitele závodu. Když jej dcera jeho kamaráda žádá o zařazení do konkursního řízení, odmítne, protože se přihlásila po termínu. Doma ho však jeho dcera Táňa požádá o totéž. Táňa studuje chemii, má známost s mladým inženýrem Kořínkem, který pracuje v Ústí nad Labem a rád by se dostal do Prahy. Kořínek proto naléhá na Táňu, aby se u tatínka přimluvila. Bříza to odmítá, nemůže přece doma jednat jinak než v práci. Táňa odjede za Kořínkem do Ústí. Ten pochopitelně takovým obratem není nadšen a Táňa se uraženě vrátí domů. Bříza podlehne manželčiným prosbám a Kořínkovo přijetí prosadí.


Kořínek je ambiciózní, ne vždy charakterově pevný mladík, jenž horlivě pracuje po nocích, aby dokázal své kvality. Jednou pozdě večer vloží své výbušné meziprodukty do lednice v laboratoři a krátké přerušení dodávky elektrického proudu v noci způsobí výbuch, který zničí i vzorky barviva jeho kolegy. Kořínek se snaží vinu svrhnout na jiné i na svého protektora výmluvou, že ho nikdo neupozornil, že lednice nemá sekundární zdroj proudu. Bříza si teprve nyní uvědomí chybu v rozhodování a s tím související požadavek na mladou generaci: důvěřovat jim, ale prověřovat jejich schopnosti i morální kvality. Kořínek je vzhledem k neregulérnosti konkursu požádán, aby si hledal nové místo a Bříza je zbaven funkce.


* scénář Miloš Smetana - režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1980

Dějiny jednoho dne

Hra zachycuje jeden pracovní den poslankyně národního výboru, mladé učitelky Hanky Konrádové. Vedle drobných případů, dalo by se říci běžné poslanecké agendy, je dominantním případem prosazení přestavby hostince na školní jídelnu v jejím obvodu. Hanka zažije otřes, když chlapec z její třídy je zraněn při přechodu ze školy do školní jídelny, která je umístěna za několika křižovatkami. Věnuje proto největší úsilí přestavbě pivnice, aby děti nemusely přecházet frekventovanou ulici.


Ukáže se, že projekt přestavby se z ideového plánu nedostal ani na papír. Hanka musí překonávat mnoho překážek, pivaři se nechtějí smířit se zavřením hostince, funkcionáři také nejsou nadšeni. Každý má výhrady, zástupce ředitele školy se cítí přeskočen ve své funkci a obviňuje Hanku, že usiluje o jeho postavení. Proti je i Hančin chlapec Pavel. Chce ji mít jen pro sebe. Hanka si své vítězství probojovává i za cenu neúspěchů v osobním životě. Nakonec je její návrh přijat, dokonce i zástupce ředitele školy si jej přivlastňuje jako svoji iniciativu.


* scénář Karel Štorkán, Jiří Bednář
- režie František Laurin
- premiéra 1981Barvy na výběr

Hra pro mládež, ve které se řeší psychologický problém emigrované rodiny do Anglie. Hra se odehrává v průběhu vánoc, kdy dochází ke konfrontaci a střetu politických postojů jednotlivých členů rodiny. Výsledkem je návrat dcery a otce a definitivní odcizení staršího syna.


* scénář Eva Marie Kavanová - režie Jiří Adamec
- premiéra 1985(Noticky a obsahy pořadů jsou dobové)související texty:

jednotlivé směry dramatické tvorby

výrobní tématika

pracovní, společenské a osobní konflikty

ozbrojené složky

historie dělnictva a komunistické strany

protifašistická

protizápadní

protimilitaristická

sociální bída kapitalismu

útoky západních rozvědek na socialistické zřízení

účelově zkreslující historii


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.