www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - programová skladba vysílání


V programu Čs. televize převažovaly sovětské filmy v nejrůznějších vysílacích časech. Mnoho sovětských filmů bylo uváděno v hlavním večerním čase u příležitosti nejrůznějších výročí (osvobození ČSSR, SNP, VŘSR, Měsíc čs.-sov. přátelství). Filmy ze socialistických a tzv. pokrokových států byly vysílány také ve dnech jejich státních svátků.Západní filmy byly zařazovány většinou do okrajových vysílacích časů. Výjimku tvořily atraktivní filmy a seriály. Ty byly cíleně zařazovány do hlavních sobotních časů na prvním programu. Šlo o kriminální filmy, především ze SRN - Místo činu, Derrick či britští Profesionálové nebo Dempsey a Makepeaceová. Z komedií to byly britské příběhy o Růžovém panterovi, francouzské komedie s A. Girardotovou, L. de Funesem, P. Richardem, J. P. Belmondem, skupinou Les Charllots, italské s Budem Spencerem a Terencem Hillem či dobrodružné příběhy o Angelice, Černém tulipánovi, Sandokanovi a Curo Jimenézovi.Zahraniční filmy televizní dramaturgie skládala do nejrůznějších žánrových cyklů, jako například 3x s..., Divadlo na obrazovce, Klub náročného diváka, Hudební drama na obrazovce.

Dokumentární pořady

Ze zahraničních dokumentů ve vysílání převažovaly opět dokumenty sovětské televize a ostatních socialistických zemí. Byly to většinou aktuální politické dokumenty k významným událostem a problémům současného světa a k nejrůznějším výročím.Zajímavé byly pořady z cyklů Kamera na cestách, Svět vědy a techniky, Kaleidoskop či Lidé a svět. Oddechovou a rekreativní funkci měly pořady v cyklech Život v přírodě a Komik a jeho svět.Hudební a zábavné pořady

Do vysílání ČST byly zařazovány především sovětské zábavné pořady, koncerty vážné hudby, koncerty populární hudby, taneční a folklorní pořady. Známé byly pořady Setkání se sovětskými umělci, Melodie ze zahraničí, Pozdravy přátel (vysílané každoročně v prvních minutách Nového roku) či východoněmecká estráda Ein Kessel Buntes.Z populární hudby připomeňme mezinárodní festivaly populární písně Drážďany, Zlatý Orfeus, San Remo či západoněmecký pořad Peter's pop show.související texty:

programová skladba vysílání

zahraniční tvorba na obrazovkách Čs. televize


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.