www.TOTALITA.cz

období normalizace
zahraniční tvorba na obrazovkách Čs. televize

Po celá 70. a 80. léta platilo, že v celkovém objemu zahraničních pořadů ČST vysílala:

  • 60 % pořadů ze socialistických zemí
  • 40 % pořadů z kapitalistických a rozvojových zemí

Tvorba ze soc. zemí ještě byla rozdělena v poměru:

  • 30 % pořadů ze Sovětského svazu
  • 30 % z ostatních zemí socialistického tábora

Na obrazovce se objevovaly zahraniční filmy se současnou a historickou tematikou, přepisy literárních a divadelních předloh, známých světových povídek a životopisných románů.

Socialistická kinematografie

Největší zastoupení na obrazovce ČST měla kinematografie socialistického tábora. Šlo většinou o dramata a psychologické filmy představující život v jednotlivých socialistických státech. S kritickým pohledem sledovaly morálku a chování jednotlivce, rodiny i kolektivu v rozličných profesních skupinách a sociálních vrstvách.


Kritika v takových filmech se však mohla pustit jen do oficiálně povolených témat, která byla v jednotlivých sovětských satelitech povolena. Filmy s nežádoucí kritikou, či s tématy, která byla tabu, se v jednotlivých východních zemích buď netočily nebo se odkládaly do trezoru. Nebo je Čs. televize prostě nekupovala. To se týkalo některých maďarských a polských filmů, ale i sovětských, natočených (a v SSSR uvedených) v době Gorbačovovy perestrojky, kdy Sovětským svazem odtabuizovaná témata byla pro tehdejší československé vedení nežádoucí.


Uváděné historické filmy "východního bloku" zobrazovaly především události 2. světové války a "národně osvobozovací boj" a "přechod k socialismu" v jednotlivých tzv. lidově demokratických zemích. Sovětské filmy zachycovaly vznik a průběh Velké říjnové socialistické revoluce, Leninův a Stalinův život a poměry ve 30. letech, kdy probíhala stabilizace sovětské moci.


Sovětské válečné filmy, líčící vítěznou Rudou armádu, coby osvoboditelku od fašismu, zařazovala televizní dramaturgie pravidelně do vysílání u příležitosti nejrůznějších výročí.


Většina diváků výše uvedenou filmovou nabídku přijímala jako nutné zlo.


Naopak, velkou oblibu si v těch letech získala sovětská pohádka Mrazík, jež byla vysílána každoročně o Vánocích či maďarský animovaný seriál Dobrodružství rodiny Smolíkovy.

Západní kinematografie

Ze západní kinematografie byly vybírány filmy, které zapadaly do propagandistické koncepce nejvyššího politického vedení země a tím i Čs. televize. Vysílány byly filmy kritizující život a politiku západních demokratických států. Na obrazovce se objevovaly snímky líčící rasovou nenávist; špatnou morálku a bídné sociální poměry na Západě; ztráty zaměstnání poctivých pracujících; pronásledování levicově a odborářsky smýšlejících lidí; filmy kritizující pokojný život bývalých nacistů. Nechyběla ani politická dramata o pokusech o státní převraty; o akcích CIA a jim obdobných organizací proti demokratickým státům; o boji proti mafii; filmy s protiválečnou tematikou.


Paradoxně, ze západních zemí Čs. televize dovážela také kvalitní kriminální a dobrodružné filmy, atraktivní komedie a historické a životopisné filmy.související texty:

programová skladba vysílání

zahraniční tvorba na obrazovkách Čs. televize


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.