www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - televizní seriál
historické seriály

Nejmladší z rodu Hamrů

Jedenáctidílný seriál vypráví o cestě české vesnice k socialismu a vykresluje širokou obrazovou fresku třiceti let našeho zemědělství, hospodářské oblasti, která prodělala snad největší změnu a zasáhla do myšlení a způsobu života každého člověka. Odehrává se od září 1945 do září 1974.
* scénář Jaroslav Dietl - režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1975Povstalecká historie

Slovenské národní povstání se jednotlivými epizodami stalo námětem nesčetných literárních, filmových a dramatických her. Ani jedno z nich však nedávalo komplexní pohled na přípravu a průběh povstání a na atmosféru těch dní.

SNP, které začalo 29. srpna 1944, mělo všechny atributy národní a demokratické revoluce. Díky vedoucí úloze dělnické třídy a rozhodujícímu politickému postavení komunistické strany byl hned na začátku této revoluce zlikvidován klerofašistický režim a začaly se realizovat hluboké zásahy do politického, hospodářského a sociálního uspořádání, které znemožnily pokusy o návrat do předmnichovských poměrů.
* scénář V. Plevza, J. Bob - režie A. Lettrich
- premiéra 1984Synové a dcery Jakuba Skláře

Seriál o osudech sklářského rodu Jakuba Cirkla začíná v roce 1899 a zasahuje až do roku 1957. Příběhy členů rodiny tvoří velký dramatický oblouk, sklenutý z osudů této mnohočlenné dělnické dynastie. Jejich charaktery procházejí prověrkou dějinných událostí. Prostě, ale s hlubokým citovým nábojem vypráví autor o lidech hledajících, zápasících i chybujících, ale aktivně se podílejících na společenském dění.
* scénář Jaroslav Dietl - režie Jaroslav Dudek
- premiéra 1986Gottwald

Pětidílný seriál o vůdci československého proletariátu je dramatickou rekonstrukcí života a zápasu dělnické třídy v letech 1928 - 1948, kdy osobnost Klementa Gottwalda v čele KSČ dovedla dějinný zápas k vítěznému završení. Seriál, který byl připraven k 90. výročí narození Klementa Gottwalda, představuje také celou řadu významných postav našich dějin.

Jde o první závažný pokus o uměleckou rekonstrukci myšlení a jednání velké osobnosti K. Gottwalda, opírající se nejen o známé, ale i dosud nezveřejněné dokumenty.
* scénář Jaroslav Matějka - režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1986

Rodáci

Rozsáhlý seriálový projekt podle románů Jaroslava Matějky Rodáci a odrodilci a Kam jdete rodáci, připravený ke 40. výročí Února. Autoři se pokusili mapovat dobu a lidi v jejich proměnách, v jejich občanských postojích a činech a v jejich charakteristické mnohotvárnosti v době, která předcházela Únoru, tj. v letech 1942-1948.
* scénář Jaroslav Matějka, Radovan Urban - režie Jiří Adamec - premiéra 1988Duhový luk

Noticka k 2. dílu:
Případ smrti horolezce vyšetřuje i polská bezpečnost. Zavražděný byl důležitým svědkem v Norimberském procesu. Znal poměry v koncentračním táboře a při ústupu nacistických jednotek se účastnil ukrývání materiálů do horských jezer. Starý Janusz těžce onemocní a Adam přivádí do jeho chaty lékařku Evu. Janusz byl zřejmě otráven, možná zkaženým masem. Německý turista Ledig navštíví v ordinaci Evu a předstírá srdeční slabost. Zajímá se o případ mrtvého horolezce - svědka. Pak z Tater odjíždí. Do hor přijela mezinárodní skupina ichytiologů, kteří mají prozkoumat vody horského jezera.
* scénář Karel Valtera, Josef Mach - režie Josef Mach
- premiéra 1973Třicet případů majora Zemana   stránky seriálu

Televizní seriál věnovaný 30. výročí vzniku Sboru národní bezpečnosti, zároveň mapující 30 let života naší socialistické vlasti.
* scénář Jiří Sequens - režie Jiří Sequens
- premiéra 1976Velitel

Seriál vypráví o životě příslušníků naší armády a současně připomíná, jak náročné a odpovědné je povolání důstojníka, velitele v dnešní mírové době.
* scénář Ladislav Langpaul - režie Zdeněk Kubeček
- premiéra 1981


Chlapci a chlapi

Seriál z vojenského prostředí. Jeho hrdiny jsou vojáci základní vojenské služby, jejichž osudy sledujeme od nástupu k motostřeleckému útvaru až po skončení prvního roku vojny. Seriál se zabývá i osudy nejbližších nadřízených našich hrdinů, kteří jsou jen o něco málo starší a nesou mnohem větší zodpovědnost. Stranou nezůstává ani civilní zázemí vojáků, jejich citové a existenční problémy.
* scénář Jiří Bednář, Karel Štorkán
- režie Evžen Sokolovský
- premiéra 1988(Noticky seriálů jsou dobové)související texty:

tématické směry seriálové tvorby

původní díla ze současnosti

historické seriály

seriály s vysokým mravním poselstvím


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.