www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - cíle televizního vzdělávání

"Hlavním úkolem je stále účinněji a promyšleněji motivovat diváky ke zvyšování úrovně vzdělávání a osvojování si vědeckého světového názoru.


Efektivněji působit na vytváření socialistických morálních hodnot, uvědomělého vztahu k socialistickému společenskému zřízení, k naplňování socialistického životního způsobu a aktivního využívání volného času.


Usilovat o další zvyšování propagandistické účinnosti cyklů na pomoc stranickému vzdělávání, Školy pokrokových zkušeností, pořadů s odborářskou a svazáckou tématikou.

Popularizovat sepětí školy se společností a posilovat autoritu socialistického učitele. Zobecnit jejich zkušenosti z přestavby našeho školství.


V seriálech a dalších pořadech se zaměřit na palčivé problémy jako je vysoká rozvodovost, alkoholismus apod."související texty:

cíle televizního vzdělávání

ukázky vzdělávací tvorby ČST


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.