www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - ukázky ze vzdělávací tvorby

Aktuální otázky

budování rozvinuté socialistické společnosti
cyklus pořadů na pomoc studujícím ve stranickém vzdělávání, v souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ zaměřený na ekonomiku a její odraz v ostatních společenských sférách:
Strategická linie vysoké efektivnosti národního hospodářství
Prohlubování vedoucí úlohy strany
Socialistický způsob života
Rozvoj socialistické demokracieŠkola pokrokových zkušeností

XIII. ročník - pícniny, objemová krmiva, zkušenosti z praxe a připravené novinky výzkumu ke zvýšení výnosů objemových krmiv, problematika luk a pastvin, pícnin a směsek, mechanizaceOdbory a VTR

VIII. ročník - příklady socialistických iniciativ ROHPojďte s námi všichni mladí

politické vzdělávání SSM ve spolupráci s SÚV SSM

Mladý člověk v socialistické společnosti

cyklus na pomoc formování sociálního vývoje a aktivity čs. mládeže při budování rozvinuté socialistické společnostiDialog 83

vzdělávací pořady formou sondy do života odhalují podstatu zákonitostí budování socialismu a postavu člověka v socialistické společnosti, bojují proti maloměšťáctví a přežitkůmV centru pozornosti

III. ročník přejde k analýze problémů v řídící práci při uplatňování 'Souboru opatření na zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství'související texty:

cíle televizního vzdělávání

ukázky vzdělávací tvorby ČST


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.