www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - úkoly redakce zábavy

"Hlavním úkolem redakcí je pokračovat v uplatňování nové koncepce lidové zábavy na televizní obrazovce. Soustavně zvyšovat ideovou a uměleckou úroveň zábavných pořadů a usilovat o to, aby odrážely socialistický způsob života, přispívaly k vytváření správného vkusu diváků, rozvíjely jejich životní optimismus a bojovaly proti maloměšťáctví.


V dramaturgii zábavné tvorby uplatňovat náročnější ideově politická, estetická a etická hlediska.

Věnovat soustavnou pozornost přípravě velkých zábavných pořadů určených pro sobotní večery.


V hudební dramaturgii rozšiřovat žánrovou pestrost, vyhledávat nové zpěváky, mladé hudebníky, orchestry a skupiny a vytvářet tak pořady pro mladé diváky."


ukázky ze zábavných pořadů ČSTsouvisející texty:

úkoly redakce zábavy

ukázky zábavných pořadů ČST


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.