www.TOTALITA.cz

období normalizace
ČST - úkoly televizního zpravodajství

"Hlavním úkolem Ústřední redakce Televizních novin je prosazovat na obrazovce závěry XVI. sjezdu KSČ i dalších zasedání ÚV KSČ, objasňovat jejich široké souvislosti v zahraničně politické a vnitropolitické oblasti života našeho socialistického státu a formovat tak myšlení diváků v duchu politiky strany.


Cílevědomě objasňovat neustálý růst významu vedoucí úlohy KSČ v současné etapě budování rozvinutého socialismu.


Hodnotit jevy a události z třídních a marxisticko leninských pozic.


Popularizovat proces prohlubování socialistické demokracie, popularizovat příkladnou práci a činnost zastupitelských sborů všech stupňů i získávání a zapojování stále většího okruhu lidí do rozhodování o veřejných záležitostech.

V souladu se závěry sekretariátu ÚV KSČ ke zvýšení účinnosti politického zpravodajství neustále zkvalitňovat všechny jeho úseky, jejich vysokou společenskou působivost a přesvědčivost.


Zvyšovat pohotovost zpravodajských pořadů tak, aby se staly pravdivým a přesvědčivým obrazem dne.


Uplatňovat na obrazovce širokou výměnu zkušeností a dát větší prostor názorům předních dělníků, techniků, ekonomů, politických pracovníků, vědců a umělců."související texty:

úkoly televizního zpravodajství

pořady vyráběné Ústřední redakcí TN


kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 23

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.