www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Politické procesy s vedoucími funkcionáři KSČ

V souvislosti s procesem s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským proběhlo následně několik dalších vykonstruovaných procesů s vedoucími funkcionáři KSČ.


Proti komu:

Skupina pracovníků Bezpečnosti

Obžalovaní:

Osvald Závodský (náčelník StB), Ivo Milén (vedoucí důstojník SNB), Karel Černý (pracovník StB), Oskar Valeš (velitel čs. rozvědky), Bedřich Pokorný (důstojník StB), Miroslav Pich-Tůma (vyšetřovatel StB), Vladimír Šmolka

Termín:

23. 12. 1953

Prokurátor:

V. Kebort

Předseda soudu:

Podčepický


Proti komu:

Josef Pavel

Obžalovaní:

Josef Pavel (náměstek ministra vnitra)

Termín:

30. 12. 1953

Prokurátor:

D. Zdražil

Předseda soudu:

Jiří Štella


Proti komu:

Štěpán Plaček

Obžalovaní:

Štěpán Plaček (vedoucí pracovník čs. politického zpravodajství)

Termín:

20. 1. 1954

Prokurátor:

Putník

Předseda soudu:

J. Hule


Proti komu:

Leopold Hofman

Obžalovaní:

Leopold Hofman (velitel osobní stráže prezidenta Gottwalda)

Termín:

17. 9. 1953

Prokurátor:

 

Předseda soudu:

 


Proti komu:

Skupina pracovníků ministerstva zahraničí

Obžalovaní:

Eduard Goldstücker a spol.

Termín:

25. - 26. 5. 1953

Prokurátor:

Antonín Havelka

Předseda soudu:

Jaroslav Novák


Proti komu:

Skupina pracovníků aparátu KSČ

Obžalovaní:

Marie Švermová (tajemnice ÚV KSČ), Jarmila Taussigová (vedoucí Komise stranické kontroly), Mikuláš Landa (krajský tajemník KSČ), Hanuš Lomský (krajský tajemník KSČ),
Vítězslav Fuchs (krajský tajemník KSČ), Ervín Polák (krajský tajemník KSČ),
Bedřich Hájek (pracovník aparátu ÚV KSČ)

Termín:

26. - 28. 1. 1954

Prokurátor:

Eduard Švach

Předseda soudu:

Jaroslav Novák


Proti komu:

Velká rada trockistů

Obžalovaní:

Václav Vlk (ekonom, generální ředitel národního podniku), Pavel Hrubý, Oldřich Černý,
Bohumil Holátko, František Novák, František Roušar, Stanislav Pluhař

Termín:

23. - 25. 2. 1954

Prokurátor:

Václav Aleš

Předseda soudu:

K. Trmáček


Proti komu:

Skupina důstojníků armády

Obžalovaní:

Bedřich Kopold (funkcionář KSČ), Oto Hromádko (funkcionář KSČ), J. Svoboda,
Zdeněk Novák (generál armády), Rudolf Bulander (generál armády), Šimon Drgač (generál armády), Vladimír Drnec (generál armády), K. Klapálek

Termín:

30. 3. - 1. 4. 1954

Prokurátor:

D. Zdražil

Předseda soudu:

Jiří Štella


Proti komu:

Vladimír Haškovec a Ladislav Haas

Obžalovaní:

Vladimír Haškovec (univerzitní profesor, osobní lékař prezidenta Gottwalda), Ladislav Haas

Termín:

9. - 10. 4. 1954

Prokurátor:

J. Dlouhý

Předseda soudu:

František Stýblo


Proti komu:

Skupina buržoazních slovenských nacionalistů

Obžalovaní:

Gustáv Husák (funkcionář KSS), Ladislav Novomeský (vedoucí funkcionář KSS a kulturní pracovník), Daniel Okáli (vedoucí funkcionář KSS), Ladislav Holdoš (funkcionář KSS), Ivan Horváth (funkcionář KSS)

Termín:

21. 4. 1954

Prokurátor:

L. Gešo

Předseda soudu:

J. Uhrín


Proti komu:

Skupina národohospodářů

Obžalovaní:

Josef Goldmann (vedoucí funkcionář plánovacího úřadu), František Kolár (funkcionář KSČ), Jaroslav Jíčínský (generální ředitel čs. průmyslu), Jan Bárta (generální ředitel čs. průmyslu), Ivan Holý (generální ředitel čs. průmyslu), Rudinger, Lewinter, Josef Smrkovský (vedoucí funkcionář KSČ), Jiří Kárný (generální ředitel čs. průmyslu), František Fabinger (generální ředitel čs. průmyslu)

Termín:

6. - 7. 8. 1954

Prokurátor:

Václav Aleš

Předseda soudu:

 


Proti komu:

Eduard Outrata

Obžalovaní:

Eduard Outrata (náměstek ministra-předsedy Státní plánovací komise)

Termín:

5. 11. 1954

Prokurátor:

 

Předseda soudu:

 související texty:

Politické procesy v sovětských satelitechPolitické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.