www.TOTALITA.cz

rozhlasová stanice Svobodná Evropa (SE)
Profesionální kodex rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa

  • 1. Zprávy musí být přesné, objektivní a obsažné. Názory a komentáře, ať jsou z jakéhokoli zdroje, se musí jasně odlišovat od zpráv a zpravodajských analýz, a je třeba je autorizovat.  • 2. Materiál, který se má vysílat, je třeba důkladně posoudit. Nesmí se vysílat něco, co se zakládá na dohadech nebo nepodložených informacích.  • 3. Vysílané programy musí vždy zachovávat klidný, umírněný tón. Musí sloužit jako vzor civilizované racionální argumentace a úcty k lidským právům. Je třeba dávat mimořádný pozor, abychom se ve vysílání nedotkli jednotlivých osob nebo skupin v souvislosti s jejich náboženstvím, národnostní příslušností, společensko-ekonomickým postavením nebo kulturou.  • 4. Vysílání nesmí být závislé na žádné politické straně, na vládnoucím nebo opozičním seskupení či organizaci, na exilové nebo náboženské organizaci v cílové oblasti, či mimo ní. Nesmí prosazovat nebo zastávat sekretářské, politické, hospodářské nebo náboženské názory.  • 5. Vysílání nesmí obsahovat žádný materiál, který by bylo možné interpretovat jako štvaní nebo podněcování k násilnostem. Vysílání o nepokojích nebo jiných napjatých situacích musí být vyvážené a věcné.  • 6. Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa podporuje právo všech národů na sebeurčení, tak jak se to uvádí v Závěrečném helsinském aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Vysílání však nesmí zastávat či schvalovat separatistické tendence, ani podporovat iredentistické snahy.  • 7. I když je rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa jednoznačně pro legitimní svobodu pohybu a cestování pro každého na základě mezinárodně uznávaných norem, vysílání nesmí podněcovat k útěku ani podporovat emigraci.  • 8. Pracovníci rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa se musí úzkostlivě vyhýbat ve styku s jednotlivci a skupinami byť jen zdánlivému konfliktu zájmů. Nesmí být zaangažování do stranických či komerčních zájmů v cílové oblasti ani mimo ní. Nesmí nijak zneužívat svoje postavení veřejných osob na prosazování osobních zájmů a prospěchu.

související texty:


Svobodná Evropa v 50. letech

Svobodná Evropa v 60. letech

Svobodná Evropa v 70. letech

Svobodná Evropa v 80. letech

Svobodná Evropa 1989-2002


Svobodná Evropa - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 59

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.