www.TOTALITA.cz

Marshallův plán
Výroky československých politiků po odmítnutí Marshallova plánu

Úřední zpráva z mimořádného zasedání vlády (10.července 1947)

"Bylo zjištěno, že pozvání k účasti nevyhověla řada států, zejména všechny státy slovanské, a jiné státy střední a východní Evropy…s nimiž je Československá republika v úzkých hospodářských a politických stycích…Za této situace byla by československá účast vykládána jako akt směřující proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spojenci…"Jan Masaryk měl krátce po příletu na ruzyňské letiště spontánně pronést k Ivanu Herbenovi

"Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek."Lehce ironický telegram Jana Masaryka sov. ministru zahraničí Molotovovi před odletem vládní delegace z Moskvy (Lidová demokracie, 13.červenec 1947)

"Opouštěje Sovětský svaz po krátké a mimořádně zajímavé návštěvě, děkuji Vám za laskavé přijetí a za porozumění pro československý problém. Jsem přesvědčen, že tato návštěva přispěje k dalšímu utužení bratrských slovanských vztahů."


vysílač

Československá delegace při odletu z Moskvy, 12.červenec 1947
V popředí zleva: náměstek sovětského ministra zahraničí A. Vyšinskij (salutující),
Jan Masaryk, Prokop Drtina, Klement Gottwald a sovětský ministr zahraničí V. Molotov.
Tvář Jana Masaryka vypovídá za vše.

Komuniké ze zvl. schůze poslanců a předsednictva národ. socialistů (Svobodné slovo, 18.červenec 1947)

"Pro stranu národně socialistickou zůstává spojenectví se Sovětským svazem i nadále základním pilířem bezpečnosti státu…strana si je vědoma, že dnes není jiné cesty, i když neúčast na pařížských jednáních eventuálně může pro republiku znamenat určité hospodářské potíže…"Předseda národněsocialistické strany Petr Zenkl ve svém projevu
(Karl. Vary 21.července 1947)

"Jednali jsme správně, když jsme přijali pozvání na pařížskou konferenci. Jsme státem, jehož průmyslová výroba závisí především na zahraničním obchodě, je proto naší povinností užít každé příležitosti ke zlepšení našich vlastních hospodářských styků s ostatním světem…


Naše situace se však změnila ve chvíli, kdy bylo…sděleno stanovisko Sovětského svazu k této akci. Politické hledisko převýšilo hledisko hospodářské. Jsme a zůstaneme věrným spojencem a bereme na sebe výhody i nevýhody tohoto spojenectví."Prokop Drtina ve svém projevu v Pardubicích (Svobodné slovo 22.července 1947)

"My jsme teď dokázali skutky, jak to myslíme se svým spojenectvím se Sovětským svazem. Dokázali jsme to i za cenu obětí. Nebojíme se odpovědnosti, kterou jsme tím převzali."Jan Masaryk (rozhovor pro Associated Press, počátek srpna 1947)

prohlásil, že nejít do Paříže bylo výlučně nápadem pražské vlády, která došla k názoru, "že československá přítomnost v Paříži by byla použita…pro účely, k nimiž nejsme ochotni se dát použít. Rozpravy (se Stalinem) byly přátelské. Učinili jsme rozhodnutí, jež musím považovat za správné za daných okolností."


Rozhovor přetisknut 3.srpna 1947 v Rudém právu s titulkem Ne Moskva, ale západní reakce změnila naše rozhodnutí o účasti v PařížiJan Masaryk na odborářské konferenci, kde byl přítomný i Antonín Zápotocký (8.ledna 1948)

"Musíme být vděčni Sovětskému svazu za to, že nám pomohl svou pšenicí v opravdové tísni a že pomohl rychle a bez politických nároků."


související texty:

Výroky pronesené na půdě Národního shromáždění po odmítnutí Marshallova plánu

 

[rr], [68,69]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.