www.TOTALITA.cz

Marshallův plán
Výroky pronesené na půdě Národního shromáždění po odmítnutí Marshallova plánu

Komunistický ministr financí Jaromír Dolanský ve výkladu o vládním návrhu státního rozpočtu na rok 1948 (30. října 1947)

"Naše neúčast (na Marshallově plánu), jak již to československá vláda zdůraznila, neznamená, že bychom nepotřebovali úvěrů dlouhodobých a že bychom na ně nereflektovali. …avšak otevřeně odmítáme jakékoliv podmínky, které by znamenaly újmu pro naši hospodářskou nebo politickou suverenitu…"Václav David, poslanec KSČ, při schvalování smlouvy o obchodu a plavbě mezi ČSR a SSSR, podepsané v Moskvě v prosinci 1947 (4. února 1948)

"Obchodní smlouvu se Sovětským svazem porovnávají někteří lidé s pomocí šestnácti evropským státům podle tzv. Marshallova plánu. Ti, jimž sklaplo odřeknutím účasti naší republiky na tomto plánu, nemohou stále ještě zapomenout na ztracené naděje. Je zapotřebí veliké troufalosti k tomu, srovnávati plán na hospodářské a politické podrobení západoevropských států za současné intensivní pomoci fašistickému Německu s plánovitou vzájemnou spoluprací při výstavbě SSSR a zemí lidové demokracie…Bylo správné, že jsme účast na Marshallově plánu odmítli a tím odmítli i útok na svrchovanost a nezávislost naší republiky…"Zdeněk Fierlinger na téže schůzi

"Víme, že tento tzv. Marshallův plán je spojen s dalekosáhlými politickými podmínkami…Kromě toho s Marshallovým plánem je spojována také otázka průmyslové výstavby západního Německa, což může ohroziti bezpečnost sousedních států. Všechny úvahy a diskuse jsou zahroceny proti Sovětskému svazu, proti východní Evropě…"Rudolf Slánský v rozpravě o vládním prohlášení "obrozené" vlády Klementa Gottwalda z 10. března 1948 (11.března 1948)

"…naši reakcionáři usilovali o to, abychom se i my zařadili do těchto protislovanských plánů amerických imperialistů, abychom zapojili naše hospodářství do Marshallova plánu, což znamená do západoněmeckého hospodářství…Každý ví, že by to neznamenalo jen hospodářskou závislost, nýbrž i ztrátu svrchovanosti a nezávislosti naší země. Správně poznal náš lid, že tito zrádní reakčníci nemají místa v národě, že nemohou být jeho představiteli, a vyhnal je jednou provždy z vlády a z Národní fronty." (Potlesk.)Rudolf Slánský v rozpravě k vydání ústavního zákona Ústavy Československé republiky (7. května 1948)

"…žádné pomluvy ani hrozby nepřimějí náš lid, aby ohrozil svoji svrchovanost, aby přijal pomoc (anglo-amerických imperialistů) na základě Marshallova plánu a vydal se jim opět na milost a nemilost." (Potlesk.)


související texty:

Výroky československých politiků po odmítnutí Marshallova plánu

 

[rr], [zdroj: www.psp.cz]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.