www.TOTALITA.cz

čepičkova justice

Nemalou zásluhou Alexeje Čepičky se československá justice stala důležitým článkem komunistického monopolu moci.


Byla likvidována nezávislost soudců. Soudci nebyli vázáni pouze zákony, ale také nařízeními vlády, ministerstev a dalších úřadů. Klíčovou postavou justice se místo soudce stal prokurátor. Byla provedena čistka mezi "neposlušnými" advokáty.

Vše rozhodovaly orgány bezpečnosti a různá uskupení funkcionářů KSČ ("trojky", "pětky" atd.), které v politických procesech předem určovaly také výši trestu.


"Socialistická zákonnost", charakterizovaná zákonem č. 231/1948, na jehož základě bylo během pěti let odsouzeno k mnohaletým trestům asi 100 000 osob, zřizovány tábory nucených prací, prováděny justiční vraždy.


- to vše byla Čepičkova justice.


související texty:

Čepičkova justice

Čepičkova armáda a praktiky v ní

odpovědnost Alexeje Čepičky


Alexej Čepička

Klement Gottwald

KSČ

systém vládnutí KSČ


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 3

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.