www.TOTALITA.cz

Mořic   PÍCHA

*

8. 4. 1869

Šebetov (okr. Blansko)

+

12. 11. 1956

Hradec Králové

český římskokatolický kněz a církevní hodnostář.

 

1893

v Římě přijal kněžské svěcení (studoval zde teologii a církevní právo),

1893

po návratu do vlasti působil nejprve v duchovní správě na Karlovarsku (Chyše, Žlutice),

1897-1901

ceremoniář pražského arcibiskupa,

1901-1912

osobní tajemník pražského arcibiskupa,

od 1912

kanovník metropolitní kapituly svatovítské v Praze,

od 1921

prelát metropolitní kapituly svatovítské v Praze,

1921

obdržel nejvyšší papežské vyznamenání - jmenování apoštolským protonotářem,

1917-1931

kancléř arcibiskupské konsistoře a generální vikář pražské arcidiecéze,

od 1931

sídelní biskup královéhradecký.

po 1950

Byl komunistickým režimem fakticky izolován, ačkoli pod nátlakem složil slib věrnosti lidově demokratické ČSR.

Přední znalec církevního práva, autor řady spisů z tohoto oboru (Pius X., 1904, Slovo k revisi občanského práva manželského, 1924, Přešlo-li rakouské jmenovací právo na vládu republiky Československé?, 1925), v době první ČSR člen státní delimitační komise ministerstva zahraničních věcí.

Udržoval styky s významnými hodnostáři papežské kurie.


související texty:

Únor 1948

perzekuce církví a náboženských organizací

perzekuce katolické církve (50. léta)

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.