www.TOTALITA.cz

Antonín   ŠVEHLA

*

15. 4. 1873

Hostivař (Praha)

+

12. 12. 1933

Praha

statkář v Hostivaři, český politik a státník, vůdce agrární strany

 

od konce
90.let 19.stol.

činný v agrárním hnutí

1908-1913

poslanec českého zemského sněmu

od 1909

předseda výkonného výboru České strany agrární

Odmítal úzký stavovsko-stranický přístup, agrární stranu chápal jako politického reprezentanta celého venkova i zájmů celonárodních. Zastánce českého historického státního práva, před 1. svět. válkou se angažoval v zápase o česko-německé vyrovnání v českých zemích. Od počátku 1. svět. války usiloval o jednotný postup českých stran v národně politických a ústavněprávních otázkách

1916

podílel se na založení Českého svazu a Národního výboru, jehož se stal jednatelem. V prvním období války zastával umírněně oportunní postoj, brzdící otevřený prorakouský aktivismus části českých politiků. V době věznění K. Kramáře byl hlavou české politické reprezentace, stál v pozadí deklarace Českého svazu 30.5.1917.

V závěrečném období války řídil organizační přípravy k převzetí moci a vytvoření nezávislého československého státu, přičemž věnoval zvláštní pozornost hospodářským problémům a organizoval i sociální akce (založení hospodářské rady a Českého srdce).

1918

(červenec) místopředseda Národního výboru československého, jeden z organizátorů a vůdců pražského převratu 28.10.1918 (tzv. "mužů 28. října"),
poslanec NS

1918-1920

ministr vnitra

od 1919

předseda Republikánské strany československého venkova

1922-1929

(s krátkou přestávkou 1926) předseda vlády

Významně se zasloužil o konsolidaci vnitropolitické situace v ČSR po 1. svět. válce a o rozvoj československého státu v průběhu 20. let. Usiloval o překonání rozporů mezi stranami vládní koalice ve prospěch celostátního zájmu a jako neoficiální orgán jejich spolupráce vytvořil tzv. "koaliční pětku". Své organizační schopnosti a energii šťastně uplatnil v každodenní praktické politice. Stal se protějškem a zároveň blízkým spolupracovníkem presidenta Masaryka, jehož 1927 podpořil v presidentských volbách, když odmítl svou vlastní kandidaturu.

1929

odešel pro vážnou chorobu z aktivního politického života


související texty:

Rudolf Beran

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.