www.TOTALITA.cz

Jan Evangelista Josef  URBAN

*

20. 2. 1901

Praha

+

7. 1. 1991

Praha

český římskokatolický kněz, teolog a publicista

 

od 1918

členem františkánského řádu

1924

vysvěcen na kněze

1927

založil Laický apoštolát 3. řádu terciářů sv. Františka

1937

založil Studium catholicum, určené pro teologické vzdělávání laiků

1933-1948

vedoucí redaktor časopisu Serafinský prapor

1949

zatčen

1950

odsouzen v procesu s představiteli řeholních řádů ke 14 letům těžkého žaláře

1963

propuštěn

Z díla:
Duchovní život (1946), K Bohu (1947), Dnešní přístup k teologii. Křesťan v současném světě (1969), Velká obnova,
O kontemplaci (1991), Vzrůst ke Kristu (2 svazky, 1993)


související texty:

Únor 1948

perzekuce církví a náboženských organizací

perzekuce katolické církve (50. léta)

politické procesy v 50. letech

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.