www.TOTALITA.cz

Jan   ZAHRADNÍČEK

*

17. 1. 1905

Mastník (okr. Třebíč)

+

7. 10. 1960

Uhřínov (okr. Žďár nad Sázavou)

český básník a překladatel

 

1926-1930

studoval literární komparatistiku na filosofické fakultě UK v Praze (žák F. X. Šaldy a V. Tilleho),
studia však nedokončil

od 1936

žil v Uhřínově

1940-1948

redigoval v Brně revui Akord

1945-1949

nakladatelský redaktor Brněnské tiskárny

1951

(červen) jako čelný představitel české katolické kultury byl zatčen

1952

(červenec) ve vykonstruovaném procesu za „protistátní“ činnost (špionáž, rozvracení socialismu a komunismu) odsouzen na 13 let do vězení

1960

propuštěn

1960

zemřel v sanitce během převozu na srdeční chorobu, která se mu zhoršila následkem krutého zacházení ve vězení

1968

rehabilitován

Do poezie vstoupil barokně laděnými verši vyslovujícími touhu po úniku z vězení těla (Pokušení smrti, 1930). Svár smyslů a ducha se v dalších dílech zklidnil přilnutím ke zduchovnělé přírodě a krajině (Jeřáby, 1933, Žíznivé léto, 1935) a posléze zakotvením v jistotě venkovského života, katolického řádu a tradice (Pozdravení slunci, 1937).

Na počátku německé okupace vydal sbírku Korouhve (1940), reagující v rovině náboženské symboliky na ohrožení národní existence.

V poválečné tvorbě vyslovil odpor k hmotařské mentalitě moderního světa (La Saletta, 1947). Verše z vězení, vydané posmrtně, vyjadřují vnitřní sílu vycházející z hluboké křesťanské víry (Čtyři léta, 1969, Dům strach, Toronto 1981).

Jeho dílo vychází opět po listopadu 1989 (Žíznivé léto, 1991, Pozdravení slunci, 1991, Znamení moci, 1991 - připraveno k vydání 1948, vydáno 1969, ale náklad zničen, souborně vydáno 1991-95 ve třech svazcích).

Zahradníček je pokládán za nejvýznamnějšího představitele moderní české spirituální poezie. Byl též vynikajícím překladatelem, zejména poezie Hölderlinovy a Rilkovy, spolu s O. F. Bablerem se podílel na překladu Dantovy Božské komedie.


související texty:

Únor 1948

perzekuce církví a náboženských organizací

perzekuce katolické církve (50. léta)

politické procesy v 50. letech

seznam popravených

události roku 1968

moskevská jednání 1968

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.