www.TOTALITA.cz

propaganda
4 základní postupy propagandy

 • 1. Jednoduchost
  Sdělovaná informace musí být co nejjednodušší. Tak jednoduchá, aby ji pochopil co největší počet lidí.
  Jednoduchá, dobře srozumitelná lež vždy porazí složitou pravdu. Zjednodušení propagované informace znamená méně namáhavé, rychlejší, příjemnější nebo méně nepříjemné zpracování podávané informace.


 • 2. Oslovení emocí
  Propaganda musí co nejvíce vyvolat například sympatie, antipatie, lásku, sexualitu, nenávist, závist, strach a úzkost. Citově prostoupené informace se pamatují a vybavují snáze než informace citově neutrální.


 • 3. Oslovení představivosti
  Pohyblivé barevné obrazy kombinované s patřičnými zvuky nebo dobře vymyšlená jednoduchá metafora ("nálepka"), která se stane rozšířeným sloganem, je k nezaplacení.


 • 4. Opakování
  je matkou moudrosti. A pomáhá vypěstovat u cílové skupiny Pavlovův reflex. Členové cílové skupiny začnou postupně na zadaný podnět myslet nebo cítit v požadovaném směru.související texty:

propaganda

7 hlavních kategorií působení propagandy

4 základní postupy propagandy


ideologická propaganda

politická ideologie


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 153

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.