www.TOTALITA.cz

Agrární strana

V roce 1896 vzniklo Sdružení českých zemědělců v rámci tehdejší strany mladočeské, které se 1899 osamostatnilo v Českou stranu agrární, 1905 došlo ke sloučení s moravskými agrárníky v Českomoravskou stranu agrární. Po vzniku ČSR v důsledku úspěšné pozemkové reformy nejsilnější politickou stranou, od 1919 pod názvem Republikánská strana československého venkova, od 1922 (po sloučení se slovenskou a podkarpatoruskou agrární stranou) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.


Účastnila se všech vládních koalicí, 1922-38 obsazovala funkce ministerského předsedy, zastupovala zájmy zemědělců a stála v opozici vůči politické skupině Hradu.


Na podzim 1938 vstoupila do Strany národní jednoty jako její vedoucí složka, po roce 1945 obviněna z údajného podílu na rozbití republiky a její další činnost nebyla povolena. To komunistům usnadnilo zvítězit ve volbách 1946. Agrární strana (tak se vždy nazývala vedle svých oficiálních názvů) ve volbách 1920 získala 9,7 % hlasů, 1925 - 13,7 %, 1929 - 15 % a 1935 - 14,3 %.

představitelé strany:tiskový orgán strany:

  • Venkov

[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.