www.TOTALITA.cz

třídní boj v dalších socialistických státech během 50. let
 
a tzv. "proces s Rajkem"

Několik příkladů uplatňování Stalinovy teorie o zostřování třídního boje při budování socialismu v praxi:
Maďarsko:

V roce 1947 musel předseda vlády Ferenc Nagy uprchnout ze země, aby si zachránil život.


tzv. "proces s Rajkem":

V roce 1949 byl ministr vnitra a pozdě také ministr zahraničních věcí László Rajk, ještě s dalšími, odsouzen jako agent imperialismu k trestu smrti a popraven.


Během mučení při vyšetřování tohoto případu vznikl seznam asi 60 čs. občanů, podezřelých z protistátní činnosti (V. Clementis, L. Frejka, O. Šling, E. Goldstucker,V. Hajda, B. Hájek, A. Hodinová, B. Laštovička, E. Lobl, A. London, V. Nosek, Š. Rais, R. Slánský, a další).


Seznam byl předán KSČ, která chtěla nejdříve vše vyřešit pouze v rámci strany. Na nátlak maďarských a polských komunistů byl případ předám nově vytvořenému vyšetřovacímu sektoru na ministerstvu vnitra a brzy byli první zatčení.

Bulharsko:

V září 1947 zde byl popraven vůdce opozice Nikola Petkov a během roku 1949 byl vedoucí představitel strany Trajčo Kostov, jako agent západních mocností zbaven funkcí a koncem roku popraven.


Rumunsko:

V červnu 1948 zde byl zbaven představitel tamější komunistické strany L. Patrascu všech svých funkcí, později kritizován, zatčen a popraven.


Polsko:

V roce 1947 zachránil útěk ze země život představiteli polských sociálních demokratů Stanislawu Mikolajczykovi.


O rok později - v červnu a srpnu 48 byl kritizován generální tajemník ÚV Polské dělnické strany Wladislaw Gomulka, v listopadu 1949 vyloučen ze strany a později zatčen.


Albánie:

vedoucí představitel Albánské strany práce Koci Dzodza byl v září 1949 zbaven stranických funkcí a jako pomahač imperialistů, odsouzen k tretu smrti a popraven.[vk], [24]
odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.